Helsa är ett av Sveriges största privatägda hälso- och sjukvårdsföretag med över 600 medarbetare. Här finns allt under samma tak – vårdcentraler, företagshälsovård och specialistvård. Tidigare bestod Helsa av många mindre enheter med olika namn och det behövdes därför en gemensam och tydligare profil. Det var viktigt att berätta att vårderbjudandet var detsamma som tidigare för att inte skapa osäkerhet. Lösningen blev konceptet ”Ingenting har hänt”.