Otsuka skulle lansera en ny behandling för den sällsynta sjukdomen cystnjurar (ADPKD, autosomal dominant polycystisk njursjukdom). Inför lanseringen fick vi uppdraget att göra en awareness-kampanj om sjukdomen, riktad till både patienter och vårdpersonal. Första steget var att skapa en branding för att sedan göra en patientwebb, där man får praktiska råd om sjukdomen och kan ta del av andras livsberättelser. Webben gjordes på fyra språk: svenska, danska, finska, norska.