Vad har sex och passion gemensamt med ett läkemedelsbolag? En hel del, åtminstone när vi pratar om Gedeon Richter – en kund som vi jobbat med sedan starten av Qre. Ett av de många uppdragen är lanseringen av p-pillret Azalia, där vi bland annat skapade en ny tone-of-voice och ny grafisk identitet, anpassat för nordiska marknaden. Vi valde att bygga kommunikationen på den faktiska kundnyttan: Möjligheten att njuta av sex på ett tryggt och säkert sätt. I uppdraget ingick även att positionera Gedeon Richter som ett nytt läkemedelsbolag på den nordiska marknaden.